ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА


ДППКУ МедиаНет компјутерс ДООЕЛ Кочани е формирана во 2000-та година со цел да ја надополни и прошири понудата од областите на компјутерските и информатичките технологии на територијата на град Кочани и пошироко.

Своето постоење го базира претежно во две области и тоа: продажба и сервис на компјутери и компјутерска опрема како и изработка на софтвер. Единствена политика на МедиаНет е понуда на производи и услуги со врвен квалитет по најпристапни цени. Во делот на понудата на компјутерска опрема МедиаНет е застапник за фирмата АНХОЧ со понуда на единствените бренд компјутерски системи во Македониа, Анхоч Пиксио и Голиат компјутерски системи.

Со своето долгогодишно искуство во повеќе полиња од информатичката технологија, МедиаНет компјутерс нуди комплетни решенија за:

  • Одржување и сервис на компјутерска опрема;
  • Понуда не сопствен софтвер за водење книговодство, плати, материјално работење на продавници и магацини за трговска стока, производство, како и изработка на софтвер по нарачка;
  • Изработка на WEB презентации за промовирање на вашата фирма и вашиот бизнис на Интернет;
  • Инсталација и одржување на компјутерски мрежи.

Освен ова во просториите на МедиаНет ќе ги најдете и следните услуги:

  • Интернет кафе т.е. интернет услуги со квалитетна интернет оптичка врска;
  • Печатење, Фотокопирање и Скенирање во боја;
  • Ефтини меѓународни разговори.

Врвниот квалитет на своите производи и услуги, како и професионалниот однос на вработените, ја прават МедиаНет водечка ИТ фирма во градот.