/ УСЛОВИ И ПРАВИЛА

УСЛОВИ И ПРАВИЛА


Општи услови за користење

medianet.mk интернет сајтот се користи без никаков надомест за користењето, а во согласност со наведените услови и правила.

Со користењето на е-продавницата на сајтот medianet.mk се обврзувате да ги почитувате наведените услови и правила.

Услови и правила

Условите за купување на производи преку е-продавницата на medianet.mk се дефинирани со следниве параметри: нарачка на производите, плаќање, подготовка, испорака, рекламација.

Испорачателот на производите во е-продавницата е МедиаНет компјутерс ДООЕЛ, Кочани

За купувач на е-продавницата medianet.mk се смета секоја личност која преку електронски пат ќе нарача производи со минимална вредност од 1000 ден.

Сите цени се изразени во македонската национална валута (ден) со вклучен ДДВ.

Производите од е-продавницата се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во кошничка . Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот ќе го избере полето НАПЛАТА , по што купувачот треба да се најави со корисничко име и лозинка или ако е нов корисник да се најави како НОВ КЛИЕНТ, Нареден чекор е избор на испорака со одбирање на полето МЕТОД НА ИСПОРАКА со што се одбира ден и начин како да се преземе нарачката(има можност подигање од Гранап маркет или достава на адреса) и потоа на полето ПЛАТИ со што и завршува Вашата нарачка и добивате на писмено број на нарачка. МедиаНет компјутерс ДООЕЛ се обврзува да ги испорача сите нарачани производи кои за време на испораката ги има. Доколку не е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, има должност да го контактира корисникот телефонски или преку e-mail и по можност да го замени производот со друг соодветен.

Цените важат во моментот кога е направено плаќањето.

Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани од нашиот персонал во соодветни кеси за да истите не бидат оштетени за време на транспортот.

Купувачот е должен при преземањето на нарачката да ја провери од евентуалните оштетувања и веднаш да ја рекламира. Во спротивно не се презема никаква одговорност по однос на рекламацијата за испорака на производите.

Купувачот врши плаќање на нарачката во готово, или добива фактура доколку е правно лице.

Нарачката ја доставувамe со некоја од овластение компании за достава, за што благовремено ќе бидете исвестени. Времето на достава изнесува од 24 часа до 7 дена од денот на приемот на нарачката!

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на МедиаНет компјутерс ДООЕЛ на телефон 033 279961, или писмено преку e-mail: info@medianet.mk

Купувачот има право на рекламација во следниве случаи:
  • испорака на производи кои не се нарачани.
  • испорака на производи кои имаат грешки или оштетувања кои настанале при транспортот.

Исто така производите може да се разликуваатт од сликаните производи.

Секој купувач е должен при испорака на производите да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.