/ ТИПОВИ НА УСЛУГИ
Сервис и одржување на компјутерска опрема

МедиаНет врши професионално тестирање, дијагностика и сервис на компјутерска опрема. Комплетно чистење на внатрешнаста на компјутерот што е битно за добро ладење на компонентите и продолжување на нивниот век на работа. Чистење на компјуерите од вириси и инсталација на антивирусни решенија. Комплетна преинсталација на оперативен систем. Архивирање на податоците од хард дискот.

МедиаНет нуди и услуги за месечно и годишно договорно одржување на компјутери, компјутерска опрема и компјутерска мрежи за поголеми фирми и организации.

Печатење, Копирање, Скенирање во боја

Доколку имате потреба од квалитетно печатење или копирање во црно бело или во боја, тогаш МедиаНет е ваш одличен избор. МедиаНет поседува најсовремен A3 фотокопир во боја, кој нуди врвен квалитет за вашите печатени магеријали по пристапни цени.

Фотокопирот овозможув и скенирање на документи до A3 формат.

 
Интернет услуги во своето Интернет кафе

МедиаНет е најстарото и најпознато интернет кафе во градот. И покрај забрзаното ширање на интернетот и неговата се поголема достапност, доколу имате потреба од користење на интернет, МедиаНет е ваш вистински избор, Просториите со во Тргoвскиот Центар и поседуваме супер брза Интернет врска преку оптичkи кабел, како и комплетно опремени компјутери со слушалици и Веб камери.

Ефтини меѓународни разговори

Доколку имате потреба од меѓународни разговори, на фиксен или на мобилен телефон, тогаш МедиаНет е вистински избор. Во своите кабини за ефтини меѓународни разговори, овозможуваме разговори од веќе 5 денари за фиксни и 10 денари за мобилни броеви.