НАШИ КЛИЕНТИ


MERP Финансово и Материјално
 • Амфенол Технолоџи Македонија - Кочани
 • Булмак 2016 - Пробиштип
 • Бул Билдинг - Струмица
 • Крис конто - Кочани
 • Тигар Метал - Кочани
 • Елегант - Кочани
 • Техномонт - Кочани
 • Балканографика - Кочани
 • Манови - Кочани

MERP Производство
 • Амфенол Технолоџи Македонија - Кочани
 • РУЕН Инокс Автомобиле - Кочани
 • Булмак 2016 - Пробиштип
 • Осогово Милк - Соколарци

Софтвер за Големопродажба
 • БОБО ЈЛА - Кочани
 • ОРИОН Комерц - Крива Паланка
Софтвер за Малопродажба
 • РИКИ ЈУНИОР - Кочани
 • МЈБ РИЧ - Кочани
 • ДБ Интернационал - Зрновци
 • ДиТ ЈТД - Кочани
 • Богданов ДМБ - Кочани
 • ВЕМПРОМ - Кочани
 • ГоДе Кочани - Кочани
 • Гранд Италија - М.Каменица
 • Гранд Кристал - Кочани
 • ЕВРОМАРКЕТ - Кочани
 • ЖАНА ВСЖ ТП - - Кочани
 • Кај Мицката - Зрновци
 • КАЈ ЧИЧЕ - Кочани
 • Клонинг - Штип
 • Конект - Кочани
 • Космос - Делчево
 • Мила-Маркет Оризари
 • Мис Маркет - Делчево
 • Мобихит - Кочани
 • Нетисмак системи - Прилеп
 • Облешевка - Облешево
 • ОРИОН Комерц - Крива Паланка
 • Парфимерија 99 - Кочани
 • Пекмез - Кочани
 • Пет Стор Вито - Прилеп
 • Пицерија ПИЈАЦА - Кочани
 • Пицерија Аквариум - Кочани
 • Пицерија Бонита - Кочани
 • Пицерија Капри - Кочани
 • Поцерија Ла Вера - Кочани
 • Пицерија Вапиано - Кочани
 • РИО кафе бар - Зрновци
 • Рустикана - Виница
 • Сан Пауло - Кочани
 • СВИТ БЕБЕ - Прилеп
 • Сервис Гаги - Скопје
 • Славица Комерц - Кочани
 • ТОНИ - Спанчево
 • Трони - Кочани
 • Филитеа - Кочани
 • ЏАЈКА - Кочани