ТЕХНИЧКА ПОДРШКА


Инсталација на MERP...

1. Инсталација на MediaNet software

 • Најпрво се инсталира апликацијата за менаџирање на Медианет апликациите - MediaNet software

  Инсталирањето се врши со симнивање на апликацијата кликнувајки овде. Се отвара фајлот install.zip, потоа се кликнува на апликацијата Install.

 • По успешното инсталирање, на работната површина се јавувува иконата - MediaNet software

2. Инсталација на Microsoft Access runtime

 • Microsoft Access runtime е бесплатен софтвер неопходен за работа на МедиаНет апликациите

  Инсталирањето се врши со симнивање на апликацијата кликнувајки овде. Инсталирањето се врши преку интернет, и може да потрае во зависност од брзината на интернетот и јачината на компјутерот.

3. Доделување на лиценца

 • По успешното инсталирање на апликациите се кликнива на иконата - MediaNet software

 • Се кликнува на една од апликациите "Материјално" или "Финансово". Се почекува на симнување на истата од интернет (се појавува известување Updating...) "

 • При првото отварање на апликацијата, се појавува порака за доделување на лиценца

 • За доделување на лиценца потребно е да не контактирате, при ште е неопходни да ни ги приложите: името на вашиот компјутер и серискиот број, прикажани во пораката.